Kosanović group

kosanovic group

Kosanović group d.o.o.

Kosanović group DOO je preduzeće za reciklažu metala i u vezi sa tim bavi se sakupljanjem, preradom i prometom metalnog otpada u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini.

Kosanović group

U skladu sa tim naše preduzeće poseduje sve neophodne dozvole i odobrenja za otkup, transport, skladištenje i preradu različitih vrsta sekundarnih sirovina.

Preduzeće je posvećeno i strogo orijentisano na poštovanje svih institucionalnih, regulatornih i ekoloških okvira koji se odnose na reciklažnu industriju kako u Srbiji tako i šire.

Kosanović group

Koristeći svoja dugogodišnja iskustva u upravjanju otpadom naše preduzeće takođe pruža logističku podršku industriji sa predlogom rešenja za različite vrste i tokove otpada.

Naša adresa je:

Vladimira Nazora 92b, 22400 Ruma

Tel: 069/ 606-497

Email: g.stojancevic@kosanovicgroup.rs

Web sajt: https://kosanovicgroup.com/

Poslovni profil

Drugi profili