Coreso

coreso

Coreso – containers recycling solutions

CORESO d.o.o. je  osnovan 2008. godine sa sedištem u Rumi. Od samog početka osnovna delatnost kompanije bili su briga o očuvanju životne sredine kroz sakupljanje, transport i skladištenje opasnog i neopasnog otpada, kao i proizvodnja specijalno dizajnirane opreme za skladištenje i transport neopasnog i opasnog otpada.

Ozbiljnim pristupom poslu zaslužili smo poverenje mnogih kompanija sa kojima uspešno sarađujemo već dugi niz godina. Otpad predstavlja veliki problem u domenu zaštite životne sredine, a CORESO daje svoj maksimalan doprinos u njegovom rešavanju u skladu sa postojećim regulativama.

Proizvodi / usluge

coreso

EKO KONTEJNERI ZA OPASAN OTPAD:

 Izrađeni su od HDPE materijala i UN sertifikovani prema ADR i RID zahtevima. Kontejneri imaju mogućnost prenošenja i manipulacije viljuškarom, kao i slaganja jedan na drugi. Otporni su na visoko agresivne supstance (soli, baze i kiseline). Idealno su rešenje za  skladištenje ili transport opasnog otpada poput akumulatora, baterija, EE otpada, zauljenih materijala (filteri, apsorbenti, garderoba…), kao i drugih vrsta opasnog otpada. Dostupni su u sivoj boji.

coreso

Naša kompanija može da vam ponudi:

 • Upravljanje/preuzimanje opasnog otpada sa transportom i krajnjim zbrinjavanjem
 • Upravljanje/preuzimanje neopasnog otpada sa transportom i krajnjim zbrinjavanjem
 • Izradu potrebne prateće dokumentacije o kretanju otpada 
 • Posredovanje u pribavljanju analize pri ispitivanju opasnog otpada (karakterizaciji otpada)
 • Obezbeđivanje potrebne ambalaže za sakupljanje opasnog i neopasnog otpada
 • Podrška pri izveštavanju Agenciji za zaštitu životne sredine
coreso

EKO konsalting

 • Izrade plana upravljanja otpadom (PUO)
 • Izrade studije procene uticaja na životnu sredinu
 • Pripreme zahteva za ispitivanje opasnog otpada​
 • Izrade potrebne prateće dokumentacije o kretanju otpada 
 • Posredovanja u pribavljanju analize pri ispitivanju opasnog otpada (karakterizaciji otpada)
 • Projektovanja opreme za sakupljanje, skladištenje i transport opasnog i neopasnog otpada
 • Podrške pri izveštavanju Agenciji za zaštitu životne sredine

“Mi nismo planetu zemlju nasledili od naših predaka, već smo je pozajmili od naših potomaka. Zato je naš životni cilj da je sačuvamo za naše potomstvo”

Kontakt

Coreso d.o.o. Ruma

Adresa: Potes Rumska petlja br. 12

Mesto: 22400 Ruma

Tel: 022/490-087 

Mob: 066/6788-727

Email: coreso.info@gmail.com

Web site: coreso.rs

poslovniprofil.rs

Drugi profili